Saint Christophe (AO)

Torino

Torino

Torino

Alessandria

Alessandria

San_Carlo_C.se

San_Carlo_C.se

San_Carlo_C.se

San_Carlo_Cse

San_Carlo_Cse

La Manga Club, Murcia, Spagna

Valenza

Casale M.to

Casale M.to

Borgaro_T.se

Sporting Borgaro, Borgaro_T.se
15.6. - 30.6.2019

Borgaro_T.se

Sporting Borgaro, Borgaro_T.se
15.6. - 30.6.2019

Borgaro_T.se

Sporting Borgaro, Borgaro_T.se
15.6. - 30.6.2019

Borgaro_T.se

Sporting Borgaro, Borgaro_T.se
15.6. - 30.6.2019

Fossano

Asti

Chatillon

Crescentino

Crescentino

Crescentino

Crescentino

Pino_T.se

Cuneo

Cuneo

Cuneo

Cuneo

Cuneo

Tennis Park Cuneo SSDU
6.7. - 21.7.2019

Cuneo

Tennis Park Cuneo SSDU
6.7. - 21.7.2019

Cuneo

Tennis Park Cuneo SSDU
6.7. - 21.7.2019

Cuneo

Tennis Park Cuneo SSDU
6.7. - 21.7.2019

Cuneo

Tennis Park Cuneo SSDU
6.7. - 21.7.2019